Şirket Kuruluşlarında ve Şahıs Firması Açılışlarında Doldurulması Gereken Formlar

Ünvan Bakma - Sorgulama Formu

Taahhütname Örneği (T.S.T. 29. Maddesine Göre) 

Şahıs Taahhütnamesi

Hükmi Şahıs Oda Beyannamesi Örneği

Hakiki Şahıs Oda Beyannamesi Örneği

Üye Kayıt Bilgi Formu Örneği

Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu Örneği

Mal Beyannamesi Örneği

Anonim Şirketi - Limited Şirketi Birleşme Borç Beyannamesi Örneği

Limited Şirketler İçin Pay Listesi (Ortaklar Listesi)

Anonim Şirketi Sermaye Arttırım İştirak Pay Listesi Örneği 

 

Şahıs Firmaları İçin Dilekçe Örnekleri:

Şahıs Firması Açılış Dilekçe Örneği

Şahıs Firması Şube İşyeri Açılış Dilekçe Örneği

 

Şahıs Firması Ünvan ve Adres Değişikliği Dilekçe Örneği

Şahıs Firması Adres Değişikliği Dilekçe Örneği

Şahıs Firması İş İlavesi Dilekçe Örneği

Şahıs Firması İş Konusu Değişikliği Dilekçe Örneği

Şahıs Firması Terkin Dilekçe Örneği

Şahıs Firması Ayni Sermaye Devri Nedeniyle Terkin Dilekçe Örneği

Şahıs Firması Vefat Nedeniyle Terkin Dilekçe Örneği

 

Limited Şirket - Anonim Şirket - Kooperatifler İçin Dilekçe Örnekleri:

Limited Şirket, Anonim Şirket Kuruluş Dilekçe Örneği

Kooperatif Kuruluş Dilekçe Örneği

Limited Şirket, Anonim Şirket Tescil İşlemleri Dilekçe Örneği

Limited Şirket, Anonim Şirket Şube Açılış Dilekçe Örneği

Limited Şirket, Anonim Şirket Şube Kapanış Dilekçe Örneği

Numarataj Değişikliği Dilekçe Örneği

Şirket Kapanışlarında Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Örneği

Esas İştigal Konusu Beyan Formu

 

Talep Edilen Belgelerle İlgili Dilekçe Örnekleri:

İflas Konkordato Belgesi Dilekçe Örneği

Sicil Tasdiknamesi Dilekçe Örneği

Gayrimekule Tasarruf Belgesi (Yetki Belgesi) Dilekçe Örneği

47. Madde Dilekçe Örneği (Merkez Nakli İçin)

55. Madde Dilekçe Örneği (Şube Açılışı İçin)

  

Şirketler İçin Karar Örnekleri

Limited Şirket Hisse Devir Karar Örneği

Kurulacak Limited Şirkete Ayın Nev'inden Sermaye Konulması Örneği

Limited Şirketi Sermaye Arttırım Karar Örneği

Limited Şirketi Tasfiyeye Giriş Kararı Örneği

Limited Şirketi Tasfiye Sonu Kapanış Kararı Örneği

Anonim Şirketi - Limited Şirketi Şube Açılış Karar Örneği

Limited Şirketi Ana Sözleşme Tadil Kararı Örneği

Limited Şirket Süre Tadil Kararı Örneği

Merkez Nakli Karar Örneği

Tüzel Kişi Ortak İçin Temsilci Kararı Örneği

Yeni Ortak Alınması Suretiyle Sermaye Artışı Karar Örneği

İmza Tescili Karar Örneği

Şahıs Firması Şube Kapanış Dilekçe Örneği

 

Sermaye Artırımı

Ayın Nevinden Sermaye Konulması ve Nakit Sermaye Artırımı

Ayni Sermaye Olarak Nakil Vasıtası Konulması

Birleşme İle İlgili Sermaye Maddesi

Ferdi İşletmenin Sermayeye İlave Edilmesi Tadil Örneği

Gayrimenkul Satış Karının Sermayeye İlavesi ve Nakit Sermaye Artırımı

İştirak Hissesi Satış Karının Sermayeye İlavesi ve Nakit Sermaye Artırımı

Limited Şirket Değer Artış Fonunun Sermayeye İlave Edilmesi

Maliyet Artış Fonunun Sermayeye İlavesi

Nakit Sermaye Artırımı

Olağanüstü İhtiyatların Sermayeye İlavesi ve Nakit Sermaye Artırımı

Ortak Alacaklarının Sermayeye İlavesi

Şirket Karının Sermayeye İlavesi ve Nakit Sermaye Artırımı

Şirket Karının Sermayeye İlavesi